Arbete på fjärrvärmenätet 31/1

skekraft

Skellefteå Kraft utför arbete på fjärrvärmenätet på Flottarevägen 10, Länsmansvägen 4A-4C, Sprängarvägen 1-19, Domarvägen samt Grönsaksstigen 12-16.

Onsdag den 31 Januari

Klockan 09:00 - 24:00