Lediga lägenheter

Hyresgästtjänster

När du registrerar dig som hyresgäst kommer du kunna:

  • Se dina fakturor.
  • Skapa och följa felanmälningar

Lösenord

När du väljer ett lösenord tänk då på att:

  • Använda gemener, versaler, siffror och tecken.
  • Inte använda uppgifter som är enkla att gissa.
  • Skriv inte ned ditt lösenord i anslutning till datorn.