Certifieringar

CERTIFIERINGAR

KVALITET – MILJÖ – ARBETSMILJÖ
Lycksele Bostäder har ett trippelcertifierat verksamhetssystem enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 – miljö och ISO 45001 – arbetsmiljö.

iso certifiering

iso certifiering