Om oss

Vy över Lycksele

 

Lycksele Bostäder AB (LYBO), org 556502-7819 ägs av Lycksele Stadshus AB, org 556740-6607 vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun.

LYBO har fastigheter i Lycksele centralort samt Örträsk och Rusksele.

Vi äger och förvaltar ca 1380 lägenheter med hyresrätt och 100 lokaler. 
Vår verksamhet består av produktion, uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler. Årsomsättning för närvarande 93 miljoner kronor.

I Lycksele bostäder AB:s styrelse sitter personer valda av kommunfullmäktige:
Josef Nygren – Styrelseordförande
Mats Dahl – Vice ordförande
Andreas Blomqvist, Anders Kyrk och Inger-Ann Omma – Styrelseledamöter
Malin Dahlgren, Maria Staaf, Rakel Stenberg, Lars Ohlsson och Ewa Moberg  – Styrelsesuppleanter