Miljöarbete

Under många år har energibesparing varit en naturlig del av vårt arbete vilket innebär att vi gjort en hel del för att minska vårt energibehov. Genom att minska energibehovet sparar vi både pengar och på vår miljö. Uppvärmning och el är de absolut största källorna till utsläpp av koldioxid från vår verksamhet.

Energimål

Vi har satt ett mål att sänka vår energianvändning genom att vara med i Allmännyttans klimatinitiativ.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

 

Läs mer på Allmännyttans hemsida.

Bild på ett blad