Nya hyror från 2024-07-01

hyresgästföreningen

Nya hyror från 2024-07-01 


Lycksele Bostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om ett avtal om nya hyror. 
Överenskommelsen innebär att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 5,7 procent från 1: a juli 2024 (undantaget Smedsbergsvägen 6). 
Hyrorna höjs med 3 procent från och med 1: a juli 2024 för Smedsbergsvägen 6. 

Vi kommer även justera hyrorna för parkeringar där hyran för garage och skärmtak höjs med 30 kr/månad och hyran för öppna bilplatser höjs med 20 kr/månad. Undantaget parkeringar där kostnaden för el till parkeringen belastar hyresgästens elräkning.  


Vår ambition är att även i fortsättningen vara en attraktiv hyresvärd med välunderhållna bostäder och lokaler och för att fortsätta vara det krävs den här justeringen.  


Kostnadsutvecklingen i samhället med kraftig inflation gör att tjänster kopplat till boendet blir allt dyrare. Vi är även beroende av ränteläget där räntorna ökat markant senaste året. Vi har även drabbats av väldigt höga taxeökningar för VA och sophämtning. Detta ger oss högre kostnader och hyran behöver då utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att klara löpande drift och underhåll.  


Med vänliga hälsningar 
 
Peter Lindholm 
Lycksele Bostäder AB 

logo hyresgästföreningen