Kontakter

Vill Du nå oss på något sätt? Vill Du berömma eller klaga? Allt detta
får Du hjälp med nedan. Här finner Du ett antal olika möjligheter att få kontakt med oss på Lycksele Bostäder...

Lycksele Bostäder AB
921 81 Lycksele
Besöksadress: Storgatan 21
Organisationsnummer: 556502-7819
Styrelsens säte: Lycksele

Öppet: vardagar 9.30 - 15.30 
Telefon (växel): 0950 - 169 40
E-post : info@lyckselebostader.se

Driftskontor
Bångvägen 6
 

Upplåsning:
tel. 661 11 (TAXI) Upplåsning kostar f.n 300kr. Leg. krävs

Kabel-TV
Kundtjänst/Felanmälan
Telenor 020-222 222

Internet via Stadsnätet
Kundtjänst/Felanmälan
A3 090-12 93 00 
Bredband2 0770-811 000 
 

Katastrof (åtgärd som ej kan vänta till kommande vardag):
tel 0950-101 17 LARMCENTRALEN (endast helger, kvällar och nätter)

Hyresgästföreningen:
tel 0771-11 01 10 Ombudsman i Umeå
E-post: norrland@hyresgasterna.se 
www.hyresgastforeningen.se