26
februari
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?


 • CERTIFIERINGAR

  KVALITET – MILJÖ – ARBETSMILJÖ

  Lycksele Bostäder har som första bostadsföretag i Sverige ett trippelcertifierat verksamhetssystem enligt ISO 9001 – Kvalitet, ISO 14001 – Miljö & AFS 2001:1 – Arbetsmiljö.

  VERKSAMHETSPOLICY

  Vårt lednings- och verksamhetssystem omfattar styrning av kvalitets- miljö- och arbetsmiljöprocesser.

  Våra tjänster ska skapa mervärde för kunden. Vi ska aktivt arbeta för att skydda miljön genom att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Vår verksamhet ska kännetecknas av en god arbetsmiljö.

  Detta ska vi uppnå genom att:

  • Följa lagstiftning och andra krav som ställs på vår verksamhet
  • Ständigt förbättra vår verksamhet fokuserat på miljö, kunder, medarbetare samt lönsamhet genom hushållning av resurser, förebyggande arbete, utbildning och utvärdering
  • Skall påverka, samarbeta och ställa tydliga krav på våra entreprenörer och leverantörer
  • Leverera lösningar och med mervärden öka kundtillfredsställelsen
  • Utveckla arbetet med energieffektivisering och underhållsplanering samt åtgärder kopplat till materialförbrukning, transporter och inköp
  • Sträva efter att miljöhänsyn tas på alla nivåer i organisationen, alltifrån projektering och produktion till förvaltning och rivning
  • Ge våra hyresgäster information för att de aktivt ska medverka till en effektivare hantering av energi, vatten och avfall
  • Vi ska ha engagerade, delaktiga och ansvarstagande medarbetare
  • Vår arbetsmiljö ska vara säker, drogfri, utvecklande och trivsam, detta inkluderar även trafiksäkerheten

  Antagen av styrelsen den 22 februari 2018