5
februari
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2022-12-13

Ny entreprenör på yttre skötsel

Från och med 1 oktober har vi ny entreprenör på yttreskötsel FA Teknik.

 

 

 

 

Vi vill också tacka NCC för ett gott samarbete under föregående avtalsperiod.