21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2022-11-10

Nya hyror för bilplatser och skärmtak

Hyran för öppna bilplatser och skärmtak höjs med 20kr/månad från och med 2023-01-01. 

Ökade energikostnader gör att hyran måste höjas för att vi ska klara löpande drift och underhåll.