21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2022-05-30

Nya hyror från 2022-07-01

Lycksele Bostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om ett avtal som sträcker sig över två år.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för lägenheter höjs med 1,65 procent från 1: a juli 2022 (undantaget Smedsbergsvägen 6).

Den andra delen av avtalet innebär att hyrorna höjs med 2,2 procent från och med 1: a juli 2023 (undantaget Smedsbergsvägen 6).

Vår ambition är att även i fortsättningen vara en attraktiv hyresvärd med välunderhållna bostäder och lokaler. 

Kostnadsutvecklingen i samhället gör att tjänster kopplat till boendet blir allt dyrare. Det ger oss högre kostnader och hyran behöver då utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att klara löpande drift och underhåll. 

Med vänliga hälsningar

 

Peter Lindholm

Lycksele Bostäder AB