8
december
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2021-11-24

Nybruksgatan 6


Inom de närmsta dagarna kommer vi att påbörja en reparation av yttertaket på fastigheten.

För att följa alla gällande säkerhets- och arbetsmiljöregler kommer en byggnadsställning att ställas upp mot husets fasad.

Arbetet kommer att utföras av Contractor Bygg AB.


Vi vill redan nu be er om överseende för de eventuelle störningar som ni kan komma att åsamkas under detta arbete.

Infoblad