5
februari
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2021-11-19

Strategiskt fastighetsköp

Vi har fått möjlighet att förvärva fastigheten Dickson 16 på Finnbacksgatan 16 i Lycksele.

Fastigheten angränsar till Tingshustomten där vi jobbar för att uppföra ett sexvåningshus.

Vi ser stora samordningsvinster att äga den närmaste fastigheten under uppförandeskedet och kommer att behålla fastigheten i dess nuvarande utformning.

Nu väntar vi på att detaljplanen ska bli godkänd så att vi kan gå vidare med en bygglovsansökan.

Vårt mål är att ha en byggstart redan i slutet av 2022 men allra senast våren 2023 förutsett att alla beslut går vår väg.