21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2020-10-27

Under hösten/vintern 2020/2021 kommer vi att utföra renovering av yttertaket på fastigheten.

Arbetet kommer utföras av Contractor Bygg AB.

Entreprenören kommer löpande informera er om hur entreprenaden kan komma att påverka er som hyresgäster.

Vi vill redan nu be er ha överseende för de eventuella störningar som kan komma att åsamkas under detta arbete.