8
december
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2020-06-05

Nya hyror från 2020-07-01

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LYBO för år 2020 är nu klar. Överenskommelsen innebär följande:

  • att höjning av bostäder (ej Smedsbergsvägen 6) & lokaler ska ske med 20 kr/kvm på utgående årshyra fr o m 2020-07-01
     
  • att ingen höjning ska ske för bilplatser och garage.

Hyresförändring sker med anledning av allmänna prishöjningar och ökade kostnader för taxebundna avgifter.