21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2017-02-14
 

Vi gör om vår bostadskö!

 
I samband med att vi byter vårt fastighetssystem lanserar vi kundsidor på webben och gör samtidigt om vår bostadskö.
 
För att stå kvar i vår bostadskö krävs att man registrerar sig på hemsidan. 
 
Du kan registrera dig i det nya kösystemet från och med tisdag 7:e mars.
 
Om du registrerar dig senast 2018-02-28 behåller du alla dina köpoäng och behåller således din plats i bostadskön.
 
Det tidigare systemet med depositionsavgifter upphör och vi kommer att betala tillbaka alla depositioner.