21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2016-10-04

Byte av Huvudcentral Bångvägen 28

Arbetet med att byta huvudcentralen för el på Bångvägen 28 kommer att ske onsdag-fredag 5-7/10.

Det kommer att innebära en del mindre störningar pga stundtals elavbrott.

Vår entreprenör Hultins El sätter upp meddelanden i fastigheten inför arbetets start.