8
december
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2016-08-16

  

Ventilation Timmervägen 38

Under vecka 34 (med start den 22 augusti) kommer nytt ventilationsaggregat att installeras i fastigheten. Detta kommer att medföra omfattande driftstörningar på ventilationen. Arbetet pågår under vecka 34 och 35.

Aggregatet är placerat i ventilationskammaren, högst uppe i fastighetens vindsplan. I huvudsak kommer allt arbete att vara förlagt där. Entreprenörerna kommer att använda trapphus och hiss för transport av material.

Arbetet kommer att utföras av Bravida, kontaktperson för entreprenören är Harry Granberg, tfn 070-675 27 12.

Vi ber er om överseende med de störningar detta kan medföra.