21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2016-06-03

  

Markarbetet Prästbolsvägen 23

   

Tisdag 7:e juni påbörjar NCC markarbeten vid skärmtaken

Alternativa bilplatser under tiden hänvisas till gästparkeringarna.

Asfaltbeläggningen beräknas vara klar i mitten av vecka 24.