21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2017-05-30

  

Nya hyror från 2017-07-01

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LYBO för år 2017 är nu klar. Överenskommelsen innebär följande:

  • att höjning av bostäder (ej Smedsbergsvägen 6) & lokaler ska ske med 0,8 % på utgående hyra fr o m 2017-07-01, samt
     
  • att nästa förhandlingsperiond ska gälla fr o m 2018-07-01.

Hyresförändring sker med anledning av allmänna prishöjningar och ökade kostnader för vatten.

Med vänliga hälsningar

Carina Hellström Edvinsson
VD