21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2016-01-30

  

Förhandlingar om 2016 års hyror till medling

 
Lycksele Bostäder AB har under januari månad träffat Hyresgästföreningen för att nå en överenskommelse gällande den årliga förhandlingen. LYBO konstatera att parterna står
alltför långt ifrån varandra för att fortsatta förhandlingar ska kännas produktiva. Därför går förhandlingarna nu till medling.
 
Lycksele Bostäder har yrkat på en hyreshöjning på 5,5 procent från och med januari 2016.
 
- Under förhandlingens gång och efter dialog med Hyresgästföreningen har vi sänkt vårt
yrkande till 3,4 procent, kommenterar Lycksele Bostäders vd, Carina Hellström Edvinsson.
 
Anledningen till detta är främst en ökad satsning på underhållet samt höjda taxebundna kostnader.
 
Bostadsförsörjningen och renoveringen av miljonprogrammet är inte en utmaning enbart i Lycksele, det är i dagsläget en prioriterad uppgift för hela landet. Vårt företag har redan
ett stort åtagande i de befintliga fastigheterna. Det är mycket viktigt för bolaget och inte
minst hyresgästerna att vi klarar av detta.
 
- Vi står i dagsläget helt enkelt alldeles för långt ifrån varandra, kommenterar
Lycksele Bostäders vd, Carina Hellström Edvinsson.
 
Nu går förhandlingarna till medling i Hyresmarknadskommittén i första hand, som består av representanter från Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag (SABO) och Hyresgästföreningen.
I andra hand kommer Hyresmarknadskommittén att fatta ett beslut gällande den årliga förhandlingen.
 
 
Lycksele Bostäder AB
Carina Hellström Edvinsson
VD