8
december
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2015-06-01

   

Avtackning av medarbetare

Under våren och sommaren har vi tre pensionsavgångar.

31/5 slutade vår VD Nils-Erik Wallin och Fastighetsingenjör Roger Hedlund.

30/6 slutar Ekonom Birgitta Axelsson.

Tillsammans har dom jobbat 68 år på Lycksele Bostäder och vi vill tacka dom för den tiden samt önska dom all lycka i framtiden.

Avtackning av styrelsen

Roger Hedlund, Nils-Erik Wallin & Birgitta Axelsson avtackas av
Ordförande Leopold Oddvall och Vice Ordförande Sven-Olov Berg