21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2015-04-13
  

OFFERTFÖRFRÅGAN

Lycksele Bostäder AB begär in offerter på följande arbeten:
Städning av huvudkontoret på Storgatan 21 och fältets kontor på Bångvägen 6    
Byggstädning och flyttstädning
 
Kontorsstädning:
 
Städning skall ske enligt bilaga 1 
 
 
Byggstädning och flyttstädning:
 
Städning skall ske enligt bilaga 2
 
 
Offerten lämnas/skickas till Anders Granström märkes Offert städ senast 2015-04-30 
Priset gäller för perioden 2015-06-01 till 2015-12-31
Vid frågor ring Anders Granström 070-6257332