8
december
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2014-11-17

       

Nytt sätt att hantera hushållsavfall och sorterat avfall


Vi har under hösten installerat en ny typ av behållare för hushållsavfall och sorterat avfall.

Syftet är att underlätta hanteringen för såväl hyresgäster som
renhållningspersonalen.

För hushållsavfall har vi installerat markbehållare av modellen Molok Classic på följande fastigheter:

* Brännbergsvägen 19-23
* Brännbergsvägen 25-29
* Brännbergsvägen 6-22
* Knaftvägen 82 A-C
* Prästbolsvägen 21-25

För sorterat avfall (wellpapp, tidningar, plast, glas och metall) har vi installerat en Molok Domino vid parkeringen på Brännbergsvägen 25-29.

Sorteringsstationen kommer att täcka Brännbergsvägen 19-29, Brännbergsvägen 6-22 och Ernst Erikssonsväg 2-6.

De gamla soprummen är stängda.

Molok domino på Brännbergsvägen 25-29
Molok Domino på Brännbergsvägen 25-29