21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2014-10-08

    

Fönsterbyten Brännbergsvägen 19-23

Vår entreprenör Fönsterteknik AB i Lycksele kommer under perioden Vecka 45 2014 till Vecka 23 2015 att byta alla fönster och balkongdörrar.

Arbetet sker vardagar mellan klockan 7.00 - 17.00

Kontaktperson på Lycksele Bostäder är Roger Hedlund tel 169 43 alt 070-345 57 20 vardagar 7.00 - 11.00

Kontaktperson på Fönsterteknik är Anders Eriksson tel 101 48

Informationsmöte för projektet kommer att hållas i Forsdalakyrkans matsal onsdag 22:a oktober klockan 18.00

För att utföra nödvändiga arbeten i lägenheterna kommer huvudnyckel att användas, finns förhinder mot detta kontakta Anders Eriksson på Fönsterteknik.