21
mars
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2014-09-04

Upphört med köldmedia innehållande ozonnedbrytande ämnen:

From 2014 har vi inga köldmedia innehållande ozonnedbrytande ämnen.

När det gäller köldmedia med växthusgaser har vi minskat mängden sedan 2004 från 145 kg till 59 kg och under 2014 kommer vi att minska med ytterligare 9 kg.

Dessa gaser förekommer i kylda matkällare, torkrum & kylrym i storkök (på äldreboenden).