8
december
Hej! Välkommen till Oss, vad vill du göra idag?
2014-05-05

  

Byte Radiatorventiler

På Hedlundavägen 2 A-E kommer vi att byta samtliga termostater till elementen i alla lägenheter.

Termostaten styr värmen från elementet och när dessa är bytta får man en jämnare och behagligare värme i hemmet.

Arbetet kommer att utföras måndag 5/5 - onsdag 7/5

Vår entreprenör är Bravida, dom kommer att knacka på i respektive lägenhet men kommer att använda huvudnyckel om ingen öppnar. Arbetet i respektive lägenhet tar ca 1 timme

Först kommer dom in och byter själva termostatventilen och i slutet av dagen kommer dom tillbaka för att lufta ur värmesystemet.

För att underlätta arbetet ber vi hyresgästerna plocka undan möbler som blockerar elementen.

Vid frågor kontakta Bravida, Tobias Bjurén tel 076-109 41 04 alt
Lybo, Hans Gradin tel 070-677 64 71 (vardagar 7-16)