Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

Under hösten/vintern 2020/2021 kommer vi att utföra renovering av yttertaket på fastigheten.

Arbetet kommer utföras av Contractor Bygg AB.

Entreprenören kommer löpande informera er om hur entreprenaden kan komma att påverka er som hyresgäster.

Vi vill redan nu be er ha överseende för de eventuella störningar som kan komma att åsamkas under detta arbete.

Meddelanden