Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

Nya hyror från 2020-07-01

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LYBO för år 2020 är nu klar. Överenskommelsen innebär följande:

  • att höjning av bostäder (ej Smedsbergsvägen 6) & lokaler ska ske med 20 kr/kvm på utgående årshyra fr o m 2020-07-01
     
  • att ingen höjning ska ske för bilplatser och garage.

Hyresförändring sker med anledning av allmänna prishöjningar och ökade kostnader för taxebundna avgifter.

Meddelanden