Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

Bravida byter fjärrvärmecentral på Prästbolsvägen 23 och 25 onsdagen den 31 Oktober.

Detta innebär att det endast kommer finnas kallvatten mellan kl 07.00-16.00.

Meddelanden