Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

Grönt vatten Brännbergsvägen 6-14

Pga inre läckage i värmeväxlare färgas varmvattnet på Brännbergsvägen 6-14 grönt. Kallvattnet är inte påverkat.

Vi arbetar med att åtgärda felet.

För ytterligare information, kontakta Hans Gradin, tel 070-677 64 71 (07.00-16.00)

Meddelanden