Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

Byte av Huvudcentral Bångvägen 28

Arbetet med att byta huvudcentralen för el på Bångvägen 28 kommer att ske onsdag-fredag 5-7/10.

Det kommer att innebära en del mindre störningar pga stundtals elavbrott.

Vår entreprenör Hultins El sätter upp meddelanden i fastigheten inför arbetets start.

  

Meddelanden