Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

  

Markarbetet Prästbolsvägen 23

   

Tisdag 7:e juni påbörjar NCC markarbeten vid skärmtaken

Alternativa bilplatser under tiden hänvisas till gästparkeringarna.

Asfaltbeläggningen beräknas vara klar i mitten av vecka 24.

   

Meddelanden