Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

  

Nya hyror från 2017-07-01

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LYBO för år 2017 är nu klar. Överenskommelsen innebär följande:

  • att höjning av bostäder (ej Smedsbergsvägen 6) & lokaler ska ske med 0,8 % på utgående hyra fr o m 2017-07-01, samt
     
  • att nästa förhandlingsperiond ska gälla fr o m 2018-07-01.

Hyresförändring sker med anledning av allmänna prishöjningar och ökade kostnader för vatten.

Med vänliga hälsningar

Carina Hellström Edvinsson
VD

Meddelanden