Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

   

Störningar i Fjärrvärmenätet

Södermalm kommer under tiden 23-27:e maj mellan klockan 8-16 att drabbas av störningar i fjärrvärmenätet.

På grund av underhållsarbete av Skellefteå Kraft kommer varmvattentemperaturen och värmen periodvis att sjunka.

Vid frågor kontakta Skellefteå Kraft kundservice tel 0910-77 25 50

  

Meddelanden