Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

  

OFFERTFÖRFRÅGAN

Lycksele Bostäder AB begär in offerter på följande arbeten:
Städning av huvudkontoret på Storgatan 21 och fältets kontor på Bångvägen 6    
Byggstädning och flyttstädning
 
Kontorsstädning:
 
Städning skall ske enligt bilaga 1 
 
 
Byggstädning och flyttstädning:
 
Städning skall ske enligt bilaga 2
 
 
Offerten lämnas/skickas till Anders Granström märkes Offert städ senast 2015-04-30 
Priset gäller för perioden 2015-06-01 till 2015-12-31
Vid frågor ring Anders Granström 070-6257332
 
 
    
 

Meddelanden