Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

     

Nya hyror från 2015-01-01

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LYBO för år 2015 är nu klar. Överenskommelsen innebär följande:

Ø att höjning av bostäder (ej Smedsbergsvägen 6) och lokaler skall ske med 0,97 % på utgående hyra 2014-12-31, 

Ø att höjning av bilplatser och skärmplatser, vilket även innefattar Smedsbergsvägen 6, samt garage, skall ske med;
bilplats/skärmplats 10 kr/månad
garage 15 kr/månad.

Hyresförändring sker med anledning av ökade kostnader för underhåll, reparationer och vatten samt minskade kostnader för räntor.

Med vänliga hälsningar

 

Nils-Erik Wallin
Lycksele Bostäder AB

  

Meddelanden