Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

Upphört med köldmedia innehållande ozonnedbrytande ämnen:

From 2014 har vi inga köldmedia innehållande ozonnedbrytande ämnen.

När det gäller köldmedia med växthusgaser har vi minskat mängden sedan 2004 från 145 kg till 59 kg och under 2014 kommer vi att minska med ytterligare 9 kg.

Dessa gaser förekommer i kylda matkällare, torkrum & kylrym i storkök (på äldreboenden).

Meddelanden