Se våra fastigheter i 360°

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditetsvärderingssystem som baserar sig på en mängd olikabeslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationenuppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bläddra i vår broschyr online!

Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. Läs mer . . .

  

Höjning kostnad för kontinuerlig drift för motorvärmare

Sedan 1997 har kostnaden avseende kontinuerlig drift för motorvärmare varit 100 kr/månad.

Vår kostnad för förbrukningen på dessa motorvärmare är betydligt högre än den avgift vi tagit ut. För att våra andra hyresgäster inte ska subventionera dessa kostnader har vi förhandlat med Hyresgästföreningen om en höjning för kontinuerlig drift till 250 kr/månad from 2014-09-01.

Ur miljömässiga aspekter bör vi även arbeta med att sänka förbrukningarna.

Hyresgäster som idag hyr med kontinuerlig drift har möjlighet att avsluta sina kontrakt per 2014-08-31 med 3 månaders uppsägningstid före detta datum (uppsägning oss tillhanda senast 2014-05-31)

Säger man upp sin kontinuerliga drift behåller man självklart sin P-Plats/Skärmtak fast då med vanlig motorvärmarstyrning med timer.

  

  

Meddelanden