Sponsring och samarbeten

Lycksele Bostäder AB:s sponsring syftar till att stödja verksamheter som arbetar för en hållbar utveckling av vårt samhälle och ger en god medlemsnytta. Motiven för all sponsring är att uppnå ett ömsesidigt utbyte av goda värden.

Vi samarbetar enbart med föreningar och organisationer som delar vår värdegrund och enbart verksamheter som låter alla vara med, oavsett talang, kön, ålder, härkomst eller religion.

Lycksele Bostäder deltar i evenemang och samarbeten som håller hög kvalitet, har god struktur, inger trygghet och kanske till och med är nytänkande. Strävan är att vår insats ska främja utvecklingen av Lycksele i stort och ge våra hyresgäster mervärde i det som erbjuds för dem och deras familjer.

Detta sponsrar Lycksele Bostäder AB

De organisationer eller föreningar som vi ingår i ett sponsringssamarbete med, ska på något sätt syssla med frågor som berör eller involverar boende, våra hyresgäster, alternativt ta ett socialt engagemang. Vi har ett speciellt fokus på barn- och ungdomsverksamhet och idrott. Vi stödjer också enstaka eller återkommande evenemang och verksamhet med kulturell inriktning. Verksamheten ska i första hand finnas i Lycksele och vända sig till Lyckselebor. Vi försöker helt enkelt att stötta det föreningsliv och samhälle som vi själva är en del av.

Ansökan om sponsring

Föreningar eller organisationer som är intresserade av sponsring är välkomna att söka. Följande information ska finnas med:

  1. Namn på föreningen/organisation, organisationsnummer och adress.
  2. Kontaktperson och kontaktuppgifter (e-post och telefon).
  3. Kort bakgrund om verksamheten, var den bedrivs och vem den vänder sig till.
  4. Kort beskrivning om vad ni söker sponsring för.
  5. Sökt belopp.
  6. Hur ni tänkt er att vårt ev. samarbete ska komma till nytta för t ex föreningens medlemmar, Lycksele Bostäders hyresgäster eller kan bidra till utvecklingen av Lycksele.
  7. Sänd ansökan med ev. bilagor till:
    Har du eventuella frågor kan du maila dem till samma e-postadress.

Vi utvärderar vanligen sponsringsansökningar under hösten inför kommande år. Beslut om sponsring och avtalsskrivning sker i slutet av november/början av december.