Styrelse

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige till och med ordinarie bolagsstämma 2019 och består av:

Ledamöter

Leopold Oddvall
Ordf
(s)

 

Sven-Olof Berg
Vice ordf
(m)

 

Gudrun Abrahamsson

(s)

 

Lars Olsson

(s)

 

Josef Nygren

(kd)

 
Suppleanter

 

 
 

Erik Eriksson

(s)

 

Birger Emanuelsson

(s)

 
 

Fredrik Holmgren

(v)

 

Christer Jonsson

(fp)

 
 

Jon Essebro

(c)