Planerade miljö- & energibesparingsåtgärder

Under 2015-2016 har vi många projekt för att spara energi, t ex:

 

​2015

 • Byte till fjärrstyrda motorvärmare på 120 bilplatser/skärmtak
 • Nya takfläktar på tre fastigheter
 • Renovering av tre tvättstugor med nya energieffektiva maskiner
 • Utbyte av 14 garageportar
 • Installation av temperaturmätning i 30 lägenheter
 • Fönsterbyten i 80 lägenheter
 • Byte termostatventiler och göra injustering av värmen i 20 lägenheter
 • Ny belysning (trapphus, källare och ytterbelysning) för ca 900 tkr

2016

 • Nya takfläktar på två fastigheter
 • Installation av temperaturmätning i 120 lägenheter
 • Fönsterbyten i 50 lägenheter
 • Byte termostatventiler och göra injustering av värmen i 28 lägenheter
 • Ny belysning (trapphus, källare och ytterbelysning) för ca 300 tkr