Utförda miljö- & energibesparingsåtgärder

Fjärrstyrda motorvärmarcentraler:

Vi har mellan 2008-2014 bytt ut 358 av våra totalt 950 motorvärmare till energieffektiva fjärrstyrda enheter. Fastigheter med fjärrstyrda motorvärmare: Fågelvägen 1-9, Smedsbergsvägen 6, Brännbergsvägen 6-22, Villarydsvägen 6-8 och Arvid Franklinsvägen 16-24, Brännbergsvägen 19-23, Skolgatan 3, Prästbolsvägen 21-25.

Energieffektiva tvättstugor:
Sedan 2004 har vi bytt ut 173 av våra 286 maskiner i tvättstugorna mot energieffektivare alternativ. Ny tvättmaskinsutrustning förbrukar 50 % mindre energi. Där det är möjligt kopplar vi tvättmaskinerna till varmvattenledningen för minska elförbrukningen ytterligare.

Nya ventilationssystem:
I juli 2010 bytte vi ventilationssystemet i Centrohuset (Storgatan 29) vilket förutom bättre ventilation i fastigheten gav en minskning av elförbrukningen med ca 55 % (minskning med ca 90 000 kwh). Under sommaren/hösten 2013 har vi bytt ventilationssystem på Smedsbergets Äldreboende.

Nya takfläktar Brännbergsvägen 6-22:
2008 bytte vi ut alla takfläktar vilket inneburit en sänkning av elförbrukningen med ca 45 % (minskning med ca 35 000 kwh/år).

Bergvärmeanläggning i Örträsk:
Under november 2012 konverterade vi till bergvärme vid våra fastigheter i Örträsk som tidigare hade oljeuppvärmning. Därmed har vi ingen oljeuppvärmning längre. En tidigare oljeförbrukning på 28 m3/år har ersatts med en elförbrukning på 98 000 kwh/år.

Utbyte termostatventiler/injustering värme:
Vi har under 2011-2013 bytt ut termostatventiler och gjort injustering av värmen i 282 lägenheter på Prästbolsvägen 21-25, Arvid Franklinsväg 16-24, Källvägen 2-12, Domarvägen 1-41, Brobackavägen 11, Bångvägen 28 A-F och Bångvägen 38 A-F. Med nya termostatventiler uppnår man både energibesparing och jämnare inomhustemperatur.

Nya fjärrvärmeväxlare:
Under tiden 2010-2013 har vi bytt värmeväxlare på Grönsaksstigen 12-16, Borgargatan 9, Järnvägsgatan 32 A-B och Brobackavägen 11.
En ny värmeväxlare minskar värmeförlusterna.

Närvarostyrd belysning:
Vi har installerat närvarostyrd belysning i trapphus och gemensamhetsutrymmen på 14 fastigheter med totalt 462 lägenheter. 

Energisnål utebelysning med LED-teknik:
På Domarvägen 1-41 och Prästbolsvägen 14 samt i carports på Brännbergsvägen 6-22, Villarydsvägen 6-8 och Arvid Franklinsväg 16-24 har vi installerat ny energisnål utebelysning med LED-teknik. Ett byte till LED-lampor från vanliga glödlampor ger i genomsnitt energibesparing på ungefär 80 %. Samtidigt har en LED-lampa en livslängd på mellan 25 000 – 40 000 timmar att jämföra med en vanlig glödlampas 1 000 timmar.

Konvertering utebelysning från kvicksilver lampor till metallhalogen:
Vi har konverterat utebelysningen på Brännbergsvägen 6-22, Brännbergsvägen 19-29, Prästbolsvägen 21-25 och Prästbolsvägen 26 från kvicksilver till metallhalogen. Förutom att vi ersatt miljöfarliga kvicksilverlampor till ett miljövänligare alternativ har vi kunnat sänka effekterna från 125 watt till 75 watt per lampa vilket ger en energibesparing på 40 %.

Utbyte vitvaror i lägenheter:
I samband med hyresförhandlingen för 2013 års hyror har vi förbundit oss att senast 2014: ”Utan kostnad för hyresgästerna byta ut alla spisar, kylar och frysar som är äldre än 17 år”
Ett byte av kyl och frys minskar energiförbrukningen med upp till 900 kwh/år. En besparing för både hyresgästen och miljön. Under 2013 bytte vi ca 350 enheter och under 2014 ca 400 enheter.

Konvertering eget garage till fjärrvärme:
2012 drog vi in fjärrvärme i vårt eget garage på Brännbergsvägen. Med vattenburen värme har vi minskat vår elförbrukning med ca 36 000 kwh/år.

Nya fönster:
Vi har under 2010-2012 bytt till nya välisolerade fönster på Källvägen 2-12, Timmervägen 50 och Brobackavägen 11-13. Under 2014 har vi påbörjat bytet av fönster på Brännbergsvägen 19-23 vilket kommer att färdigställas under 2015.

Elektroniska fakturor:
Genom att ta emot leverantörsfakturor i pdf-format via mail, istället för via traditionella brev minskar vi vår miljöbelastning. Under 2014 fick vi 1 877 fakturor digitalt vilket motsvarar ca 38% av vår totala fakturamängd. Under 2015 kommer det att överstiga 50%.

Vi erbjuder våra hyresgäster möjligheten att betala hyran via E-faktura alt Autogiro vilket är väldigt populärt, för närvarande utnyttjar ca 450 hyresgäster den möjligheten.

Upphört med köldmedia innehållande ozonnedbrytande ämnen:
From 2014 har vi inga köldmedia innehållande ozonnedbrytande ämnen.

När det gäller köldmedia med växthusgaser har vi minskat mängden sedan 2004 från 145 kg till 59 kg och under 2014 kommer vi att minska med ytterligare 9 kg.

Dessa gaser förekommer i kylda matkällare, torkrum & kylrym i storkök (på äldreboenden).