Vårt miljöarbete

Under många år har energibesparing varit en naturlig del av vårt arbete vilket innebär att vi gjort en hel del för att minska vårt energibehov. Genom att minska energibehovet sparar vi både pengar och på vår miljö. Uppvärmning och el är de absolut största källorna till utsläpp av koldioxid från vår verksamhet.

Energimål

Vi har satt ett mål att sänka vår energianvändning som matchar SABO-företagens skåneinitiativ vilket innebär att vi har som mål att sänka energianvändningen med 20 % till 2016 (med 2007 år som basår).

Med hårt arbete och med hjälp av våra hyresgäster har vi stor förhoppning att lyckas uppnå målet. Den stora vinnaren blir vår miljö!

2007 hade vi en förbrukning av el och fjärrvärme på 162,6 kwh/kvm en minskning med 20 % innebär att vi 2016 ska ha en förbrukning på högst 130 kwh/kvm.

2012 var vår förbrukning 141,6 kwh/kvm vilket visar att vi är på rätt väg för att nå målet.

Lybo´s energigrupp

På Lycksele Bostäder har vi en energigrupp som jobbar med energifrågor.

Per Ahlström – Byggprojektledare, ansvarig sammankallande

Oskar Bjuhr - Drifttekniker

Patrik Linder – Fastighetschef

Peter Lindholm – Ekonomichef