Bostadstillägg 
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägg om du bor i hyrd bostad.

Underhållsrabatt

Bo billigare? Nu väljer Du själv!
Hyresrabatt eller Nyrenoverat? Blommiga tapeter eller inte? Du väljer själv!

Du bestämmer helt själv hur mycket underhåll vi skall göra i Din lägenhet och när vi skall göra det. 
Du väljer mellan planerat underhåll, tidigarelagt underhåll eller att vänta med underhåll.

Vi tror helt enkelt att det blir trevligare för Dig om Du får välja !

Exempel
Normalt målar och tapetserar vi om vart tolfte år.
När Du flyttar in är det åtta år sedan förra omtapetseringen.
Eftersom Du gärna vill ha nya tapeter med detsamma beställer du tidigarelagt underhåll.
Du får Dina nya tapeter och Du betalar endast 4/12 av kostnaden.

Du har rätt att besluta över:

  • Målning
  • Tapetsering
  • Golvmattor (undantag för våtrum)

Du kan få tidigarelagt underhåll!!

Tidigare har vi renoverat våra lägenheter efter en bestämd plan. Vi har målat och tapetserat om efter tolv år, bytt golvmattor efter sjutton år och så vidare...
Detta är vad vi kallar planerat underhåll. Nu har Du möjlighet att reparera Din lägenhet tidigare om Du vill.
Mellanskillnaden betalar Du själv kontant.

Du får underhållsrabatt om Du väntar med underhåll!

Om Du tycker att Din lägenhet är bra som den är, kan Du vänta med planerat underhåll och istället få underhållsrabatt.
Underhållsrabatten är årsbaserad. Avbeställer du planerat underhåll i november kommer underhållsrabatten på hyresavin nästkommande år. Om Du flyttar in eller ut under året betalas underhållsrabatt för Din verkliga hyrestid.
Har Du frågor angående underhåll tveka inte att kontakta oss!

Du kommer att få en beställningslista på hösten varje år där Du kan avgöra vilka åtgärder Du vill få utförda. 
Genom att själv markera Ja/Nej i en åtgärdskolumn bestämmer Du om åtgärden är nödvändig.