Smedsberget 19

Lycksele Bostäder AB har i partneringsamarbete med NCC och Arkinova Arkitekter tagit fram bostadshuset för Smedsberget 19. 

Ledorden vid utformningen av bostadshuset varit funktionalitet, design och ekonomi. 
Funktionaliteten avser hyresgästernas möjligheter att använda bostaden på det sätt som passar varje boende bäst. God och flexibel möblerbarhet med optimala rumssamband tillsammans med goda dagsljusförhållanden och tillhörande möjligheter till utblickar har varit vägledande vid utformningen av bostäderna. 
Huset har placerats så att påverkan på befintlig bebyggelse minimeras samtidigt som samtliga lägenheter har vacker utsikt mot Umeälven. Balkongerna är inglasade och ligger i sollägen mot öster, söder eller väster med en storlek som medger en praktisk användning.

Kortfakta 
Byggherre: Lycksele Bostäder AB 
Punkthus i sju våningar 
Totalt 35 lägenheter, 2:or och 3:or, 52,6-65,3 m²
Lågenergihus 
Fasaden av tegel med inslag av skivmaterial och plåt 
Helinglasade balkonger 
Kök och badrum med god standard 
Älvutsikt från samtliga lägenheter 
Yteffektiva öppna planlösningar 
Platsgjuten betongstomme 
Byggentreprenör: NCC 
Arkitekt: Arkinova Arkitekter i Umeå