Aktuella upphandlingar

 

Elarbeten

Lycksele Bostäder AB infordrar anbud på reparations/underhåll och mindre ombyggnadsarbeten på fastigheter tillhörande Lycksele Bostäder.
Fast avtalsperiod: F o m 2018-01-01 t o m 2019-12-31 (möjlighet till optionsår 1 + 1).
 

Byggarbeten

Lycksele Bostäder AB infordrar anbud på reparationer/underhåll och mindre ombyggnadsarbeten på fastigheter tillhörande Lycksele Bostäder.
Fast avtalsperiod: F o m 2018-01-01 t o m 2019-12-31 (möjlighet till optionsår 1 + 1).
 
För rekvirering av förfrågningsunderlag och ytterligare information:
Patrik Linder Tel:0950-169 93. 
E-post: patrik.linder@lyckselebostader.se
 
 

Upphandlarprofil 

Lycksele Bostäder AB (LYBO) – organisationsnummer 556502-7819
Säte: Lycksele Kommun

LYBO genomför upphandling av varor, tjänster för fastighetsförvaltning. 
Upphandlingarna genomförs i enlighet med LOU (Lag om offentlig upphandling).


Kontaktuppgifter
Postadress
Storgatan 21
921 81 LYCKSELE

Telefonnummer
0950-169 40 (VXL)

Myndighetens brevlåda
E-post: