Lycksele Bostäder AB (LYBO), org 556502-7819 ägs av Lycksele Stadshus AB, org 556740-6607 vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun.

Lycksele Bostäder AB (LYBO) . . .

  • Har fastigheter i Lycksele centralort samt Örträsk.
  • Äger och förvaltar ca 1330 lägenheter med hyresrätt och 120 lokaler. 
  • Tillämpar hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, vilket innebär att hyresgästen kan påverka sina underhållskostnader i den egna lägenheten.
  • Arbetar aktivt med hyresgästinflytande och miljöfrågor.

Vår verksamhet består av produktion, uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler. Årsomsättning för närvarande 81 miljoner kronor.