Certifieringar

KVALITET – MILJÖ – ARBETSMILJÖ

Lycksele Bostäder har som första bostadsföretag i Sverige ett trippelcertifierat verksamhetssystem enligt ISO 9001 – Kvalitet, ISO 14001 – Miljö & AFS 2001:1 – Arbetsmiljö.

Företaget har med verksamhetssystemets införande skaffat ett verktyg som medför stora möjligheter till företagsutveckling.

I verksamhetssystemet arbetar vi efter tre av styrelsen fastställda policys:

Kvalitetspolicy

Kvalitet i Lycksele Bostäders tjänster skall skapa mervärde för kunden.

Detta skapar vi genom att:

 • Ha engagerade och delaktiga medarbetare.
 • Ställa krav på våra entreprenörer och leverantörer.
 • Alltid sträva efter god kvalitet till kunden.
 • Ha nöjda och lojala kunder som rekommenderar oss till andra och alltid återvänder till oss.
 • Vi låter kvalitetsarbetet, med vårt kvalitetssystem som verktyg vara en naturlig del av vår verksamhet.
 • Alltid jobba med ständiga förbättringar och uppfylla våra åtaganden.

Policy antagen 2002-12-05

Miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. För att bidra till en långsiktig hållbar utveckling av vårt samhälle ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med hänsyn till teknik och ekonomi.

Detta uppnås genom att vi:

 • Uppfyller eller överträffar gällande krav och lagar på vår verksamhet.
 • Genomför ständiga förbättringar och arbetar förebyggande.
 • Låter miljöarbetet, med vårt miljöledningssystem som verktyg vara en naturlig del av vår verksamhet.
 • Ger våra hyresgäster information för att de aktivt ska medverka till en effektivare hantering av energi, vatten och avfall.
 • Skall påverka, samarbeta och ställa tydliga krav på våra entreprenörer och leverantörer.
 • Håller vårt miljöarbete öppet mot våra anställda, kunder och ägare.

Policy ursprungligen antagen 2001-10-04, senast reviderad 2006-09-07

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela "kedjan" så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Lycksele Bostäder skall kännetecknas av:

 • Trygghet och säkerhet i arbetet.
 • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
 • Jämställdhet.
 • Respekt för individen.
 • Delaktighet och påverkansmöjlighet.

Detta skapar vi genom att:

 • All personal är "öppen" och att vi för dialog i hela organisationen om vårt nuvarande och framtida arbetsmiljöarbete.
 • Vi låter arbetsmiljöarbetet tillsammans med vårt kvalitets- och miljöledningssystem som verktyg vara en naturlig del av vår verksamhet.
 • Engagera och göra medarbetarna delaktiga och ansvarstagande.

Policy antagen 2003-02-27