Bostadstillägg 
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägg om du bor i hyrd bostad.

Hemförsäkring

Länsförsäkringar Västerbotten ger dig som hyresgäst hos Lycksele Bostäder 10% rabatt på hela försäkringspremien oavsett om du tecknar en Hemförsäkring eller om du passar in i åldern för en Ungdomshemförsäkring. Förutom ett väldigt bra pris på försäkringen ingår ett mycket omfattande försäkringsskydd:

Försäkring för dig mellan 16 och 29

Du som är över 16 år och flyttar hemifrån för att studera eller arbeta omfattas inte längre av dina föräldrars försäkring. Vi erbjuder dig ett mycket prisvärt paket som gäller till och med det år du fyller 29 år.  Förutom hemförsäkringens vanliga grundskydd med egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd, identitetsstöld samt krisförsäkring så ingår numera även tilläggsförsäkringarna privatolycksfallsförsäkring, allrisk lösegendom samt utökat reseskydd som ger dig ett bättre skydd för dig och dina saker samt ett förstärkt skydd då du är på resa.

Försäkringen innehåller:

 • Egendomsskydd - om något skulle hända dina saker vid till exempel brand eller inbrott.
 • Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd.
 • Rättsskydd - ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.
 • Överfallsskydd - ersättning för kränkning och sveda och värk om du blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott.
 • Reseskydd - gäller i 45 dagar i hela världen. Ersätter om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan.
 • Identitetsstöld - hjälp om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang.
 • Krisförsäkring - behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbas av exempelvis en brand i din bostad.
 • Privatolycksfall - en olycksfallsförsäkring som gäller under såväl fritid eller arbetstid
 • Allrisk lösegendom - skydd för dina saker vid plötslig eller oförutsedd händelse.
 • Utökat reseskydd  -förstärkt reseskydd i hemförsäkingen där bland annat avbeställningsskydd ingår.

En försäkringslösning för dig som är 30 och äldre

Försäkringen är till för dig som hyr din bostad. Förutom hemförsäkringens vanliga grundskydd med egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd, identitetsstöld samt krisförsäkring så ingår numera även de populära tilläggsförsäkringarna allrisk lösegendom samt utökat reseskydd som ger dig ett bättre skydd för dina saker samt ett förstärkt skydd då du är på resa.

Försäkringen innehåller:

 • Egendomsskydd - om något skulle hända dina ägodelar vid till exempel brand eller inbrott.
 • Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd.
 • Rättsskydd - ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.
 • Överfallsskydd - ersättning för kränkning och sveda och värk om du blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott.
 • Reseskydd - gäller i 45 dagar i hela världen. Ersätter om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan.
 • Identitetsstöld - hjälp om någon utomstående använder din identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang.
 • Krisförsäkring - behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbas av exempelvis en brand i din bostad.
 • Utökat reseskydd - förstärkt reseskydd som bland annat innehåller avbeställningsskydd.
 • Allrisk för lösegendom - skydd för dina saker vid plötslig eller oförutsedd händelse.

Var gäller försäkringen?

Hemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

För vem gäller försäkringen?

Hemförsäkringen gäller för dig och de i hushållet som är folkbokförda på samma adress och bor i samma bostad som du.

Observera!

Du som redan tecknat Ungdomshemförsäkring eller Hemförsäkring i Länsförsäkringar kan höra av dig till Länsförsäkringar Västerbotten på telefonnr 090-10 90 00 för att kunna ta del av erbjudandet.

Intresseanmälan hemförsäkring